ეს ქვეყანა შენია — რეპატრირებული მესხები და შშმ პირები პანდემიის დროს

სტუმრები:

ცირა მესხიშვილი — ასოციაცია «ტოლერანტი»;

უჩა ნანუაშვილი — ყოფილი სახალხო დამცველი;        

მაია გაჩეჩილაძე — ასოციაცია «თანადგომა შვილებს».