პოდკასტი #10 — ექსტრემიზმი და კავკასია

წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ — https://bit.ly/3xeVr8U რეგიონში ექსტრემისტული ორგანიზაციების მიმოხილვა; მათი იდეოლოგიის საფუძვლები; კავკასიაში არსებული ექსტრემისტული ორგანიზაციების კავშირები მსოფლიოში სხვა მსგავს ორგანიზაციებთან; კავკასიაში არსებული

Read More »

პოდკასტი #9 — ექსტრემისტული ორგანიზაციები (ნაციონალისტური) : IRA

წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ — https://bit.ly/3xeVr8U საკითხები: IRA — რა იყო მისი შექმნის წინაპირობა ? როდის შეიძინა ორგანიზაციამ ექსტრემისტული სახე? რა იდეოლოგიაზე იდგა/დგას დაჯგუფება?

Read More »

პოდკასტი #8 — ექსტრემისტული ორგანიზაციები (ნაციონალისტური) : ETA

ყველა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ – https://bit.ly/3xeVr8U სპიკერი — ბაია კაპანაძე საკითხები: 1959 — 2018 წლები ETA-ს აქტიური პერიოდია. რა იყო ეტას შექმნის წინაპირობა რა მოხდა

Read More »

პოდკასტი #7 — ექსტრემისტული ორგანიზაციები (ჯიჰადისტური) : ალ კაიდა და დაეში

წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ — https://bit.ly/3xeVr8U სპიკერები: მარიამ თოხაძე, ალეკო კვახაძე საკითხები: რამ შეუქმნა წინაპირობა დაეშის ჩამოყალიბებას-გაძლიერებას/ ალ კაიდას ჩამოყალიბებას-გაძლიერებას; დაეშის იდეოლოგიური საფუძზვლები /

Read More »

პოდკასტი #6 – სოციალური მედია და ექსტრემისტული მობილიზაცია

სპიკერი – ლიამ მონსელი, უფროსი ანალიტიკოსი, Protection Group International (PGI) წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ – https://bit.ly/3xeVr8U საკითხები: როგორ შეცვალა სოც. მედიამ ექსტრემისტული ნარატივების გავრცელება და

Read More »

პოდკასტი #5 — ძალადობრივი ექსტრემიზმის გაშუქება

წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ – https://bit.ly/3xeVr8U სპიკერი — ლაშა ქავთარაძე მკვლევრების ნაწილი მედიისა და ტერორიზმის ერთგვარ „სიმბიოზურ“ ურთიერთობაზე მიუთითებს. რას ნიშნავს ეს ფორმულირება? როდის ვაღწევთ

Read More »

პოდკასტი #4 — უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები

სპიკერი — მარიამ თოხაძე, GCSD-ის დირექტორი. წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ — https://bit.ly/3xeVr8U ვინ არიან უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები; კონკრეტული მაგალითები თანამედროვე კონფლიქტებიდან; ახდენენ თუ არა

Read More »

პოდკასტი #3 — ჯიჰადისტური და ულტრა მემარჯვენე ნარატივები — მსგავსება და განსხვავებები

სპიკერი — მარიამ თოხაძე, GCSD-ის დირექტორი • ზოგადად რა არის ნარატივი? • რა მახასიათებლები აქვს ექსტრემისტულ ნარატივებს? • რა არის პროპაგანდა • რა მსგავსებებია ჯიჰადისტურ

Read More »

პოდკასტი #2 – ექსტრემისტული იდეოლოგიების ფორმირება და რადიკალიზაცია

რა არის იდეოლოგია ? როდის იწყება პრობლემები ? როგორ ხდება ექსტრემისტული იდეოლოგიების ფორმირება და მათი მეშვეობით რადიკალიზაცია? როგორია ექსტრემისტული შინაარსის არქიტექტურა? როგორია ქსტრემისტული იდეოლოგიის და

Read More »

პოდკასტი #1 – ტერორიზმი, ექსტრემიზმი, რადიკალიზაცია — ძირითადი ტერმინები და კონცეფციები

რა არის ექსტრემიზმი? ვინ შეიძლება მოვიხსენიოთ ექტსრემისტად და როდის ხდება ექსტრემისტი ტერორისტი ? როგორია რადიკალიზაციის ფორმები? რა უწყობს ხელს რადიკალიზაციას? როგორია რადიკალიზაციის შედეგების მაგალითები რა

Read More »