“ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს გამჭვირვალე იყოს ბიუჯეტი,” – ცირა მესხიშვილი სამოქალაქო ბიუჯეტირებაზე

11/09/2023
48
Views

“ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს გამჭვირვალე იყოს ბიუჯეტი,

ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს ჩააბაროს ანგარიში, სად მიდის ხალხის გადახდილი გადასახადები.”

⚡ ასოციაცია “ტოლერანტის” ხელმძღვანელი, ცირა მესხიშვილი სამოქალაქო ბიუჯეტირებაზე

⚡მასალა მომზადებულია პროექტის, “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისთვის” ფარგლებში, რომელსაც HEKS-EPER Georgia, რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ახორციელებს.

Comments are closed.