ინტერვიუ ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ახალქალაქის ოფისის ხელმძღვანელთან

July 29, 2021

რა ხერხებით ვრცელდება ინფორმაცია სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ?

როგორ უზრუნველყოფს ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი ხალხისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას?

ამ და კიდევ სხვა საკითხებზე ნახეთ ინტერვიუ საინფორმაციო ცენტრის ახალქალაქის ოფისის ხელმძღვანელთან თეო ზურაბაშვილთან