პოდკასტი #1 – ტერორიზმი, ექსტრემიზმი, რადიკალიზაცია – ძირითადი ტერმინები და კონცეფციები

May 26, 2021
  • რა არის ექსტრემიზმი? ვინ შეიძლება მოვიხსენიოთ ექტსრემისტად და როდის ხდება ექსტრემისტი ტერორისტი ?
  • როგორია რადიკალიზაციის ფორმები? რა უწყობს ხელს რადიკალიზაციას? როგორია რადიკალიზაციის შედეგების მაგალითები
  • რა კონკრეტული მახასიათებელი უნდა არსებობდეს რომ მოქმედება შეფასდეს ტერორიზმად? მაგალითად?

სპიკერი – მარიამ თოხაძე, GCSD-ის დირექტორი