მოსახლეობის ჩართულობის გაუმჯობესება ნინოწმინდის მერიის და საკრებულოს საქმიანობაში

November 14, 2023

“ჟურნალისტიკის რესურსცენტრმა”, TOK TV-სთან ერთად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით, შეიმუშავა რეკომენდაციების დოკუმენტი, რომელიც მერიას გადაეგზავნა

ვრცლად

მასალა მომზადებულია პროექტის, “სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისთვის” ფარგლებში, რომელსაც HEKS-EPER Georgia, რეგიონულ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით ახორციელებს.