Tok News – 30.05.2024

June 7, 2024

 ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება ახალციხის საკრებულოში

 სავარაუდოდ არასრულწლოვანების დაფოტოშოპებული ფოტოების გავრცელება და შანტაჟი გარდაბანში