პირველი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია გორელოვკაში — ჯავახეთი

ეკომიგრანტების, განათლების და ეთნიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა — ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია «მშვიდობის ქარტიის» ძირითადი მიმართულებებია.

გაიცანით სამცხე-ჯავახეთში მოქმედი ორგანიზაცია «მშვიდობის ქარტია» და მისი ბენეფიციარები.

Оставьте комментарий