ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს იწყება

June 15, 2023

ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს, 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 26 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება, – ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს.

უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, საგნისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაზე დარეგისტრირებულები საგამოცდო პროცესში 6 ივლისიდან ჩაერთვებიან.

12 ივლისს ჩატარდება სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი, მაგისტრანტობის კანდიდატები კი საერთო სამაგისტრო გამოცდას  27-28 ივლისს ჩააბარებენ. 

გამოცდების დეტალური განრიგი

ერთიანი ეროვნული  გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

3 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

5 ივლისი (პირველი სესია);

3 ივლისი (პირველი სესია) – ოსური ენა;

მათემატიკა

7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

უცხოური ენა

10 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) – ინგლისური ენა;

11 ივლისი (პირველი და მეორე  სესია) – ინგლისური ენა;

12 ივლისი (პირველი სესია) – ინგლისური ენა;

12  ივლისი (მეორე სესია) – რუსული  ენა; 

12 ივლისი (მეორე სესია) – ფრანგული ენა;

12  ივლისი (მეორე სესია)  – გერმანული ენა;

ბიოლოგია

14 ივლისი (პირველი სესია);

ისტორია

17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);

18 ივლისი (პირველი სესია);

ზოგადი უნარები (სომხურად)

18 ივლისი (მეორე სესია);

ზოგადი უნარები (აზერბაიჯანულად)

18 ივლისი (მეორე სესია);

გეოგრაფია

19 ივლისი (მეორე სესია);

ქიმია

20 ივლისი (მეორე სესია);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

20 ივლისი (მეორე სესია);

სამოქალაქო განათლება

21 ივლისი (მეორე სესია); 

ლიტერატურა

25 ივლისი (პირველი სესია);

ფიზიკა

26 ივლისი (პირველი სესია).

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

12 ივლისი (მეორე სესია);

საერთო სამაგისტრო გამოცდა

27 ივლისი   (პირველი და მეორე სესია) – წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა;

28 ივლისი (პირველი  და მეორე სესია) – ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა;

საგნისა და უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა

 6 ივლისი (პირველი სესია) 

ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

ისტორია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

ქიმია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

ბიოლოგია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

6 ივლისი (მეორე სესია)

მათემატიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

გეოგრაფია (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

ფიზიკა (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

13 ივლისი (პირველი სესია)

სამოქალაქო განათლება (საბაზო ან / და საშუალო საფეხური);

მუსიკა;

სპორტი;

14 ივლისი (პირველი  სესია)

უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდა;

19 ივლისი (პირველი სესია)

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);

ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითი საფეხური);

მათემატიკა (დაწყებითი საფეხური);

ბუნებისმეტყველება (დაწყებითი საფეხური);

19 ივლისი (მეორე სესია)

აზერბაიჯანული ენა;

სომხური ენა;

20 ივლისი (პირველი სესია)

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი;

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათის) (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – წერითი ნაწილი; 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები – წერითი ნაწილი;

21 ივლისი (პირველი და მეორე სესია)

კომპიუტერული ტექნოლოგიები – პრაქტიკული ნაწილი;

24 ივლისი

ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

რუსული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

გერმანული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

ფრანგული ენა (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი;

ქართული ენა (არაქართულენოვანი სკოლებისათვის/სექტორებისათის) (დაწყებითი, საბაზო ან / და საშუალო საფეხური) – პრაქტიკული ნაწილი.