“ეს არის გვარის ოკუპაცია” – რაბილ აზად ისმაილ

October 13, 2020

“ეს არის გვარის ოკუპაცია” – რაბილ აზად ისმაილ – ორგანიზაცია „სალამ“, ქვემო ქართლი.

გადაცემა სრულად – https://bit.ly/2SIenKZ