ვაჟა ექიმის შვილი: სხვა ინფორმაცია – რას უნდა ველოდეთ, არ გვაქვს

November 25, 2019

Дочь Важи Гаприндашвили:

“Сегодня 17 день, как задержали отца

Сегодня мы отнесли официальное письмо в Министерство Иностранных Дел и в посольства,чтобы увеличить международную включенность по этому вопросу.

Последнюю информацию касательно его состояния мы получили 18 ноября,когда его смог навестить Красный крест.Другой официальной информации о том,на каком мы этапе или чего ожидать в будущем у нас нет.

Мы не останавливаемся и пытаемся максимально распространить эту информацию на международном уровне,чтобы произошло максимальное давление на существующий режим в Южной Осетии и его быстро отпустили.

Он должен быстро вернуться домой.

Это его раздевалка на работе.

Мы все ждём его!!!”

#СвободаВажеГаприндашвили

#FreedomforDoctorVaja“ – пишет Ирина Гаприндашвили.

,,დღეს მე-17 დღეა რაც მამა დაკავებული ყავთ.
დღეს მივიტანეთ ოფიციალური წერილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში, გაეროში და საელჩოებში, რომ საერთაშორისო ჩართულობა კიდევ უფრო გავააქტიუროთ.
ბოლო ოფიციალური ინფორმაცია მისი მდგომარეობის შესახებ მივიღეთ 18 ნოემბერს, როდესაც წითელმა ჯვარმა მოახერხა მისი მონახულება ციხეში.
სხვა ოფიციალური ინფორმაცია თუ რა ეტაპზე ვართ, ან რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში არ გვაქვს.
ჩვენ არ ვჩერდებით და ვცდილობთ მაქსიმალურად საერთაშორისო დონეზე გავავრცელოთ ეს ამბავი, რომ მოხდეს მაქსიმალური ზეწოლა სამხრეთ ოსეთში არსებულ რეჟიმზე და სწრაფად გამოუშვან.
სწრაფად უნდა დაბრუნდეს მამა სახლში.
ეს არის მისი გასახდელი სამსახურში.
ყველა ველოდებით მას!!
#თავისუფლებავაჟაგაფრინდაშვილს
#FreedomforDoctorVaja“ – წერს ირინა გაფრინდაშვილი

Leave a Reply