“ორმოში მეც ჩავვარდი, მეზობლის ბავშვიც. ძალიან საშიშია”

January 23, 2024

“ორმოში მეც ჩავვარდი, მეზობლის ბავშვიც. ძალიან საშიშია”

გარდაბანში, 40 ათას კვ.მ-ზე მეტი ფართობის ღია ორმო კვლავ შემოუღობავი და საფრთხის შემცველია

ვრცლად