პოდკასტი #4 – უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები

June 15, 2021

სპიკერი – მარიამ თოხაძე, GCSD-ის დირექტორი.

წინა პოდკასტების ნახვა შეგიძლიათ აქ – https://bit.ly/3xeVr8U

  1. ვინ არიან უცხოელი ტერორისტი მებრძოლები;
  2. კონკრეტული მაგალითები თანამედროვე კონფლიქტებიდან;
  3. ახდენენ თუ არა გავლენას და რა გავლენა აქვთ უცხოელ ტერორისტ მებრძოლებს კონფლიქტის ხასიათზე;
  4. როგორ პასუხობს მსოფლიო უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების ქსელს;
  5. უცხოელი ტერორისტი მებრძოლების რესოციალიზაცია.