რამდენად საჭირო იყო გაუფრთხილებლად წყლის ჭავლის გამოყენება მშვიდობიანი აქციის დასაშლელად, პანდემიის ფონზე?

November 9, 2020

რამდენად საჭირო იყო გაუფრთხილებლად წყლის ჭავლის გამოყენება მშვიდობიანი აქციის დასაშლელად, პანდემიის ფონზე?

რას ფიქრობენ ახალციხეში?