რატომ ხვდება ქართული მატყლი ნაგავსაყრელზე? – ნახეთ სიუჟეტი ისტორიული დარგის დღევანდელ გამოწვევებსა და ევროპულ პერსპექტივაზე

November 6, 2019

რამდენად შესაძლებელია საქართველოში მატყლის წარმოება მეცხვარეებისთვის შემოსავლის წყაროდ იქცეს? რას ფიქრობენ ფერმერები და როგორია სახელმწიფოს მოსაზრება.

Leave a Reply