“რუსეთში მივიღებდი განათლებას, თუმცა ევროპული განათლება უფრო მაღალი სტანდარტია,” – სად ისურვებენ განათლების მიღებას ჯავახეთში მცხოვრები მოსახლეობა

June 16, 2021

ავტორები: მიშო დარბაიძე, ინგა ირიციანი — 577681889

“რუსეთში მივიღებდი განათლებას, თუმცა ევროპული განათლება უფრო მაღალი სტანდარტია,” – რუსეთი, სომხეთი, ევროპის ქვეყნები – სად ისურვებენ განათლების მიღებას ჯავახეთში მცხოვრები მოსახლეობა

  • საქართველოდან უცხოეთში განათლების სრული კურსის მისაღებად, სახელმწიფო პროგრამით, 2005-21 წლებში 6 000-მდე სტუდენტი გაემგზავრ
  • ამათგან 1 600-ზე მეტი 2018-21 წლებში
  • ყველაზე მეტი სტუდენტი გერმანიასა და თურქეთში გაემგზავრაბოლო
  • 16 წლის განმავლობაში სახელმწიფო პროგრამით რუსეთში განათლების მისაღებად საქართველოდან 46 სტუდენტი გაემგზავრა
  • Erasmus+ გაცვლითი პროგრამით ევროპაში განათლება სულ 6 500-ზე მეტმა ქართველმა მიიღო