20 წელი გარემოს შეცვლისთვის – ასოციაცია “ტოლერანტი”

October 20, 2019

20 წელი სამცხე-ჯავახეთში მოქალაქეების კეთილდღეობის ხელშეწყობასა და განვითარებისთვის- ასოციაცია “ტოლერანტის” ბენეფიციარები 2000 წლიდან დღემდე ყოფილან: მიუსაფარი ბავშვები, დეპორტირებული მესხები, შშმ პირები, ყოფილი პატიმრები, ფერმერები, რომელთაც პროდუქციის ევროკავშირში გატანა სურთ… კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ წარმოგიდგენთ ცირა მესხიშვილსა და ასოციაცია „ტოლერანტს“.

Leave a Reply