როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულება – 2019 წლის ანგარიში

March 10, 2020

როგორ სრულდება ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოში? ევროკომისიამ 19 გვერდიან დოკუმენტში  მთავრობის მიერ ადამიანის უფლებების, საჯარო მმართველობის, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის, გარემოსდაცვითი და კიდევ არაერთი მიმართულებით გასულ წელს შესრულებული საქმიანობა შეაფასა.

ბავშვთა სიღარიბე, მიგრაციის გაზრდილი რიცხვი, სასამართლო სისტემა ის თემებია, რომლებზეც ევროკომისიის წარმომადგენლები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ.

Leave a Reply