არასრულწლოვანთა ქორწინება – UNICEF-ის მონაცემები

September 24, 2020

MICS გამოკითხვის მიხედვით, სამცხე-ჯავახეთში გამოკითხულ არასრულწლოვანთა ქორწინების მაჩვენებელი 14,3 %-ია.

მონაცემები საქართველოს მთლიან მაჩვენებელზე დაახლოებით ორი პროცენტით მეტია. რიცხვი ქვეყნის მასშტაბით 12,4 %.

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა, გაეროს ბავშვთა ფონდის დაფინანსებით, საქსტატმა 2018 წლის ბოლოს ჩაატარა, მონაცემები 2019 წელს დამუშავდა.

Leave a Reply