დაფინანსება ასპინძელი ფერმერებისთვის

January 29, 2020

მეკარტოფილეობა და მეცხოველეობა – ამ მიმართულებებით დაფინანსების მისაღებად ასპინძის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია.

პროექტი ხორციელდება 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტში. მათ შორის ასპინძის, ახალქალაქის, ახალციხის და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში. განაცხადების მიღება შესაძლებელია 31 მარტამდე.

Leave a Reply