ევროკავშრის როლი საქართველოსთვის-შეხვერდა რუსთავში

December 20, 2022

ავტორი: მირანდა ფუტკარაია

რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობას და როგორია პროცედურა ევროგაერთიანების კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად – რუსთველმა  მოსწავლეებმა  ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ევროკავშრის დეპარტამენტის დირექტორს ზურაბ ხამაშურიძეს დაუსვეს. 

ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ  საინფორმაციო ცენტრის ქვემო ქართლის ბიუროს ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ ახალგაზრდების სწორი ინფორმიერებისთვის მსაგვსი შეხვედრები მნიშვნელოვანია, რადგანაც ისინი იღებენ გადამოწმებულ, ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას და აღარ მოექცევიან ყალბი ცნობების გავლენის ქვეშ .