პირველი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია გორელოვკაში – ჯავახეთი

March 20, 2020

ეკომიგრანტების, განათლების და ეთნიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა – ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია “მშვიდობის ქარტიის” ძირითადი მიმართულებებია.

გაიცანით სამცხე-ჯავახეთში მოქმედი ორგანიზაცია “მშვიდობის ქარტია” და მისი ბენეფიციარები.

Leave a Reply