რამდენად და რა წყაროებით იღებს სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობა ახალი კორონავირუსის თაობაზე ინფორმაციას

March 25, 2020

Leave a Reply