ჰაერში გაფანტული ასობით ათასი ტონა მატყლი

January 15, 2020

ასობით ათასი ტონა მატყლი ნაგავსაყრელზე ან საძოვრებზე – რატომ არ ხდება მატყლის შეგროვება და რა ზიანს აყენებს გარემოს გადაყრილი პროდუქტი?

Leave a Reply