“ქართული ოცნების” ქუდი და “აღრიცხვა” საარჩევნო უბანზე

November 3, 2020
  • ამომრჩევლების “აღრიცხვა”
  • “ქართული ოცნების” ქუდი და ბუკლეტები საარჩევნო უბანთან
  • მედიისთვის მუშაობაში ხელის შეშლის მცდელობა
  • დაგვიანებით და ხმაურით გახსნილი საარჩევნო უბანი – მოკლედ სამცხედან