გააზიარე წიგნი ,,კოხტა მედიათეკისთვის“

July 21, 2023
102
Views

წალკა მართლაც გამორჩეული მუნიციპალიტეტია, სადაც ერთად ცხოვრობოენ ეთნიკური სომხები, აზერებაიჯანელები, ბერძნები და ქართველები ( წარმოშობით უმეტესად  სვანები და აჭარლები). მედიათეკა განკუთვნილია  სწორედ სხვადასხვა ეთნოსისა და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის,  ინტეგრაციასა და განვითარებაზე ორიენტურებულ თანაცხოვრების ხელშესაწყობად.  

მედიათეიკა უკვე აღიჭურვა  კომპიუტერული ტექნიკით, გვსურს მალე ფუნქციონირება დაიწყოს ბიბლიოთეკამ, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახელმძღვანელოები. მედიათეკის აბონენტებისთვის და სტუმრებისთვის უსასყიდლოდაა  ხელმისაწვდომი  ინტერნეტიც.

Comments are closed.