ევროკავშირის მხარდამჭერი პროგრამები ეთნიკური უმცირესობებისთვის

July 8, 2020

მას შემდეგ, რაც კორონავირუსმა მსოფლიოს ყოველდღიურობა შეუცვალა, ევროკავშირმა თავისი მხარდამჭერი პროგრამები აამოქმედა, მათ შორის საქართველოშიც.

რა იციან ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში კორონავირუსის და ევროკავშირის მხარდამჭერი პროგრამების შესახებ და რა პროექტები ხორციელდება მათთვის. ამ საკითხებზე ჩვენ პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტის კოორდინატორი და ანალიტიკოსი სალომე კანდელაკი გვესაუბრება, რომელიც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონში მუშაობს.

Leave a Reply